‘Projecte de país’ d’Eva López

Tinc la sort de formar part (i ho dic amb orgull) d’un equip de persones que treballen pel bé del país. Persones que aporten la seva il·lusió als projectes que es consideren necessaris per millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans d’Andorra. Persones que treballen per solucionar el problema del trànsit, dels habitatges de lloguer, l’atenció social, les condicions de treball, la justícia, la sanitat i tantes altres matèries que preocupen la societat.

No sé si la ciutadania és conscient que els problemes, les queixes i els neguits arriben a les institucions, però des d’aquí vull deixar una constància positiva. Els representants dels ciutadans som conscients dels problemes del dia a dia de les persones i entre tots intentem donar una solució, primer de manera urgent si s’escau, però també amb unes mesures a mitjà i llarg termini adreçades a evitar que les situacions no es reprodueixin en un futur.

Aquest és el mecanisme que no podem deixar perdre, la participació ciutadana i la funció activa per desenvolupar i definir les polítiques públiques en el marc de la prestació dels serveis que ha de garantir l’Estat. La visió pràctica de l’aplicació de les lleis és bàsica per tal de conèixer el seu grau de funcionament.

Els representants dels ciutadans som conscients dels problemes del dia a dia de les persones i entre tots intentem donar una solució.

L’Estat ha de generar polítiques eficaces en totes les matèries de la seva competència, i assumir els problemes i interessos de la societat, sempre tenint en compte el dret de tots els ciutadans de participar, ja que el desenvolupament d’un país democràtic només es pot aconseguir amb la participació de tots els sectors de la societat, sempre amb els valors implícits de responsabilitat, solidaritat i tolerància. Per tal que la participació pugui ser portada a terme de manera efectiva és bàsic que els ciutadans coneguin els seus drets.

Des d’aquí, per tant, animo tothom per tal que mai deixi de constatar fefaentment qualsevol cosa que consideri que pugui canviar-se per millorar la nostra societat.

Article d’opinió d’Eva López, consellera general del Grup Parlamentari Liberal
Publicat al Diari d’Andorra (09/01/2020)

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •