‘Potenciem la formació’ d’Eric Alguacil

Èric Alguacil, vicepresident de Liberals d'Andorra

Des de ben petits la formació ja esdevé un element necessari, obligatori i útil per tothom. Ens ajuda a créixer com a persones i ens dona eines per assolir aquelles fites que ens plauen durant la nostra vida, siguin socials o laborals.

Doncs bé, quan arribem a l’edat adulta aquesta formació esdevé un element essencial. És del tot necessari per al desenvolupament social i professional en l’etapa vital més llarga. En conseqüència, la formació és un requisit sol·licitat i exigit constantment en la nostra vida professional. Ens permet avançar en els nostres projectes individuals i col·lectius per ascendir en els esglaons professionals del nostre sector i així, adquirir més responsabilitat i millores salarials. De la mateixa forma, la formació ens permet ser més productius i millorar l’activitat professional.

Per tant, podem concloure que la formació no té limitacions d’edat ni impediment social. Esdevé un actiu que beneficia a la comunitat en general. De fet, si fem una valoració global de la resta de països, aquelles societats on la gent està més formada com la nostra, esdevenen societats pacífiques i tolerants entre tots els seus ciutadans. A més a més, això també actua com un impuls de desenvolupament social i econòmic molt gran.

Acotant l’àmbit professional, trobem com totes les administracions públiques tenen l’obligació de formar els seus treballadors amb l’objectiu de dotar-los de millors coneixements possibles. En el mateix sentit, els seus treballadors tenen el dret d’adquirir noves capacitats per augmentar l’eficiència laboral i, de retruc, millorar el servei al ciutadà. És un benefici immediat a la comunitat i al funcionament institucional.

La formació constant actua com un impuls de desenvolupament social i econòmic molt gran.

Quan des de Liberals d’Andorra vam concórrer en coalició a les eleccions comunals d’Encamp del passat desembre de 2019, un dels objectius de programa electoral al qual ens havíem compromès era precisament potenciar, ampliar i instaurar a futur un pla de formació per a tots els treballadors del Comú, independentment del departament a què estiguessin adscrits o de les feines que desenvolupessin. L’objectiu era crear un pla de formació a llarg termini i amb la formació adequada a cada lloc de treball, però que fos per a tots els treballadors i treballadores.

El pla de formació general i específica pels treballadors del Comú d’Encamp que teníem previst, ja des del primer de gener de 2020, era un pla que planificava formacions per tots els departaments del Comú des del 2020 al 2023, la durada del nostre mandat, i fer-lo extensiu als futurs consolats.

Lamentablement la pandèmia provocada pel coronavirus va fer variar els plans de formació del primer any de legislatura, el 2020, on encara que es va duplicar el pressupost en formació, només es van poder preveure aquelles adaptades a la situació i per aquell mateix any.

No obstant i la dificultat de la pandèmia, a finals del 2020 vam aconseguir tancar el pla de formació pels empleats del Comú d’Encamp 2021-2023, passant d’un pressupost en formació de 15.000 € el 2019, 40.000 € el 2020, als actuals 60.000 € el 2021, és a dir, hem quadruplicat el pressupost de formació en benefici dels treballadors, de la corporació i, en conseqüència, del servei envers els ciutadans. 

El disseny del pla formatiu pels empleats del Comú d’Encamp 2021-2023,  organitzat i dissenyat pel seu departament de recursos humans, amb les corresponents anàlisis dels diferents llocs de treball, necessitats formatives dels actors implicats, entrevistes amb els treballadors, entre moltes d’altres gestions de treball intern, ha dotat la corporació comunal d’un pla formatiu engrescador, de futur, modern i adaptat.

Però no ens aturem aquí, el proper pas que farem des de la corporació és dotar d’un Reglament de Formació del Comú, amb la finalitat inexcusable que aquest objectiu, formatiu perduri al llarg dels anys amb independència de qui estigui al Govern comunal.

Article d’opinió d’Èric Alguacil Molné, conseller menor del Comú d’Encamp.
Publicat al ‘BonDia’ (23/6/2021)