chrkstiam hookups blake horstmann hookup reddit free milf cougar sex hookup best hookup bar indianapolis

‘Poder adquisitiu’ d’Eva López

Aquest dimarts el Govern va aprovar un seguit de mesures per millorar el poder adquisitiu de la població. Són accions que han de contribuir a limitar els efectes de l’augment de preus sobre els ciutadans i ciutadanes, així com, el teixit empresarial.

Les mesures s’han distribuït en deu grans paquets que de manera transversal suposen accions en salaris, mobilitat, impostos indirectes, ajuts a l’habitatge i a l’estudi i millora en l’eficiència energètica. L’esforç de l’Executiu s’ha quantificat en un primer moment en uns 8 milions d’euros.

Una de les mesures més destacades és l’augment del salari mínim, que se situarà en els 1.200 € mensuals, i que s’haurà augmentat prop del 7% des de principi d’any. Aquesta acció implica també l’increment de totes les prestacions que es referencien al salari mínim com són les prestacions per desocupació involuntària; i les pensions de solidaritat, de vellesa, de viduïtat i d’invalidesa.

El Govern de coalició fa un esforç addicional per assegurar el benestar dels ciutadans.

A tot això, cal sumar que l’Executiu farà obligatori l’augment de l’IPC a tots els salaris inferiors a 27.000 € bruts anuals per garantir que totes les persones que es cobren per sota d’aquest llindar mantinguin el seu poder adquisitiu.

A més, es facilita l’accés als ajuts per pagar l’habitatge de lloguer i s’amplien els ajuts a l’estudi en totes les seves modalitats.

Totes aquestes mesures tenen una clara vocació de garantir el poder de compra de les nostres famílies i ciutadans. També cal sumar, que hi ha accions que comparteixen un doble objectiu. D’una banda, redueixen les despeses familiars i per l’altre potencien una mobilitat sostenible, com és el cas de la gratuïtat dels abonaments mensuals de les línies de bus nacional i el bus jove.

És en moments complicats, com els que estem vivint, quan es demostra la complicitat d’un Govern amb la ciutadania. I de nou, l’Executiu de coalició, del qual formem part els Liberals, fa un esforç addicional per assegurar el seu benestar.

Article d’opinió d’Eva López, consellera general del Grup Parlamentari Liberal
Publicat al Diari d’Andorra (28/4/2022)