‘El nou Codi de persona i família’ de Sílvia Ferrer

Els darrers anys, Andorra ha estat portant a terme un procés d’actualització política i modernització de la legislació civil. La Proposició de llei qualificada de la persona i de la família és una compilació necessària de tota la reglamentació relativa d’aquesta matèria que enriquirà l’ordenament jurídic andorrà des d’un únic text legal.

En aquesta nova norma, que prendrà la forma de ‘Codi de persona i família’, s’unificarà les lleis de matrimoni, adopció, incapacitació i altres normes civils i jurisprudència. Un dels punts destacats el trobarem a l’inici de la llei, que regularà la capacitat d’obrar i jurídica de les persones, la seva modificació i l’internament, així com incorpora les institucions de protecció i suport de la persona: tutela, curatela i defensor judicial. 

La discapacitat ha de ser considerada des de la capacitat, en una vessant positiva i inclusiva.

De la mateixa forma, tal com va ratificar Andorra en el Conveni internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat i el seu Protocol facultatiu, es promouen, protegeixen i garanteixen l’efectivitat d’aquests drets. Aquests articles venen a plasmar que en la mesura que sigui possible, la discapacitat ha de ser considerada des de la capacitat, en una vessant positiva i inclusiva de la diversitat i pluralitat socials. Esperem que amb aquesta regulació es prengui en consideració les múltiples capacitats que concorren en totes les persones, suprimint les barreres i tota mena d’obstacles que impedeixin la seva acceptació.

En el mateix sentit, trobem que la nova normativa s’adapta als temps actuals regulant les unions de parella. D’aquesta manera, ja no serà necessari justificar un motiu per al divorci, tenint com a únic requisit la voluntat de ruptura de la parella per crisi afectiva, sense necessitat de la separació com a pas previ. Una modificació que agilitzarà el tràmit administratiu necessari en un moment de crisi matrimonial.

En l’àmbit terminològic, per la seva banda, s’incorpora una actualització adaptada a la realitat social, ja que el terme ‘casament’ serà el mateix per totes les unions civils, al marge si la unió és entre persones homosexuals o heterosexuals.

El nou Codi de família, a més, agilitzarà l’administració de justícia als tribunals simplificant la tasca dels advocats i personal de justícia a la jurisdicció civil. Unificar la normativa en una única llei afavorirà l’accés del ciutadà a les seves disposicions legals facilitant la comprensió dels seus drets i deures.

Crec que s’ha de valorar positivament la proposició de llei en matèria de família, ja que el text mantindrà els principis fonamentals de la tradició jurídica andorrana adequant i modernitzant al mateix temps altres aspectes que han evolucionat en la societat contemporània que estem vivint. La llei ha de ser modelable per anar adaptant-la a cada generació i així els que ens precediran, gaudiran d’un ordenament jurídic fort com a llegat.

Article d’opinió de Sílvia Ferrer Ghiringhelli, consellera general del Grup Parlamentari Liberal.
Publicat al Periòdic d’Andorra (9/2/2021)

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •