‘Més agricultura’ de Marc Magallón

La societat necessita tornar a poc a poc a la normalitat. Aquests dies hem recuperat un d’aquells esdeveniments que ens engresquen a aconseguir-ho. Ha tornat, setanta anys després, la fira del bestiar d’Ordino. Ha estat un plaer veure de nou aquesta celebració sorgir de les seves cendres i tornar a oferir un espectacle digne d’un país de muntanya com el nostre. La salvaguarda de les nostres pastures i el suport incondicional a la preservació del sector primari en el nostre territori ha de ser una prioritat.

Hem de reforçar els valors actuals de l’agricultura i la ramaderia perquè siguin perdurables en el temps. Així podrem construir un sector més resilient als temps que vindran i més ara que l’agricultura corre risc de no subsistir com a model econòmic. 

Per aquest motiu hem de promoure la innovació i la implantació de nous cultius. També hem de fomentar la ramaderia i la producció de qualitat a través del retorn de consum. El mecanisme és senzill, incentivar la distribució de productes de proximitat als comerços alimentaris i la seva compra per part dels consumidors.

Hem de reforçar els valors actuals de l’agricultura i la ramaderia perquè siguin perdurables en el temps.

D’aquesta manera, assegurem la producció d’agricultors i ramaders del nostre territori i, de retruc, mantenim les nostres valls amb el seu paisatge característic. El model de país que defensem, on s’abracen tradició i modernitat, ha de respectar les pastures a les nostres contrades. Creen un entorn de muntanya fabulós que és apreciat tant pels ciutadans d’Andorra com per tots els visitants que rebem al país. 

Una altra mesura a tenir en compte és la de potenciar la tinença de ramats ovins. Aquests permetran aprofitar les pastures, netejar les zones de sotabosc i potenciar la biodiversitat vegetal. Arribats a aquest punt, no podem deixar de banda la contribució a disposar de vaquers i pastors professionals, facilitant-los la guarda de ramats i permetent que gaudeixin d’unes condicions d’accés a les pastures àgils i homogènies. Aquesta tasca no entén de dies lliures ni festius. Requereix una dedicació extraordinària i crec que l’hem de facilitar al màxim posant tots els mitjans a l’abast per fer-la tan amena com sigui possible, col·laborant a la mecanització i permeten la construcció d’estructures adaptades a l’entorn i a les necessitats de cada pastura.

Cal un esforç decidit des de l’administració per donar suport al sector agrícola i ramader en tots els seus àmbits.

Un cop aportades aquestes facilitats podrem dedicar posteriorment més esforços a potenciar les programes de selecció de races autòctones, com per exemple la raça bruna d’Andorra pel que fa al sector boví o els cultius agraris de producció ecològica com havia estat fa uns anys la trumfa andorrana.

Per aconseguir-ho, cal un esforç decidit des de l’administració per tal de dur a terme polítiques públiques de suport al sector agrícola i ramader en tots els seus àmbits. Aquí hem d’escoltar necessàriament als actors protagonistes per recollir les seves necessitats que posteriorment s’han d’encabir a la futura llei òmnibus d’agricultura. Entre les accions que s’hauran de dur a terme, destaquen la simplificació dels tràmits lligats a aquesta activitat, una possible exoneració de taxes i tributs per afavorir la producció agrícola local i millorar la promoció i distribució dels aliments fets a casa nostra.

Si en uns anys aconseguim el propòsit que Andorra esdevingui el primer país del món Reserva de la Biosfera, un repte troncal al programa electoral de Liberals d’Andorra a les darreres eleccions, hem de bolcar esforços en mantenir el sector primari tradicional del nostre país. Així assolirem els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, mantenint l’equilibri entre un turisme més ecològic i respectuós amb la natura mentre preservem el nostre patrimoni natural que tant estimem.

Article d’opinió de Marc Magallón, president suplent del Grup Parlamentari Liberal.
Publicat al ‘Bondia’ (20/5/2021)