‘Menys temps per obrir una empresa’ de Marc Magallón

FOTO: Eduard Comellas | Consell General

Recentment hem conegut com el termini per obrir una empresa o negoci al nostre país s’ha reduït sensiblement en només nou mesos, passant dels 240 dies de mitjana el setembre del 2020 a només 98 dies aquest mes de juny.

És una reducció de més de 140 dies, uns quatre mesos i mig, que ens indiquen la bona feina que està fent el ministre Jordi Gallardo en aquest àmbit. De fet, va ser el mateix ministre qui al setembre de l’any passat, després de presentar-nos l’auditoria de processos dels tràmits d’empreses va avançar que es treballaria de valent per reduir aquests terminis (no tot el retard és atribuïble a les gestions amb les administracions). Doncs bé, uns mesos més tard, l’avanç és palpable i notable tot i que no és suficient, per la qual cosa se seguirà incidint en la reducció de terminis per fer d’Andorra un país competitiu en l’obertura de negocis.

Aquesta dada és prioritària per a l’obertura econòmica, hem de ser àgils i pràctics perquè possibles inversors i empresaris triïn el nostre país per desenvolupar-hi la seva activitat. Facilitar al màxim aquest tràmit és cabdal per afrontar la desitjada transició econòmica que molts reivindiquem.
Cal que siguem optimistes al respecte, vist que aquesta substancial rebaixa en el temps i durada del tràmit empresa, s’ha dut a terme sense mesures importants de digitalització, que seran les que s’implementaran a partir d’ara i que seguiran millorant els temps d’aquest tràmit. Estem segurs que la pròxima actualització tornarà a mostrar una reducció important del termini per obrir un nou negoci, acostant-nos als països capdavanters en aquest aspecte.

Facilitar al màxim la creació d’una empresa és cabdal per afrontar la desitjada transició econòmica.

La digitalització és fonamental per a la millora i facilitat dels tràmits. Els països més avançats en aquest sentit han demostrat la vàlua de la digitalització en l’operativitat de les empreses. Els tràmits digitals han vingut per quedar-se i implementar-se de forma definitiva en el context d’un món globalitzat i permanentment connectat.

Andorra ha apostat fort per la digitalització i som al capdavant de la llista de països que més hi han aprofundit. Per als Liberals d’Andorra era un dels puntals del nostre programa electoral, conscients que és importantíssim pel futur econòmic del nostre país. El Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, liderat per Jordi Gallardo, segueix fil per randa aquest objectiu, conscient que en un país de les dimensions d’Andorra, la implementació de sistemes digitals es pot fer de forma molt més ràpida que en països amb milions d’habitants. És en aquest punt on hem de ser capaços d’obtenir un avantatge competitiu respecte a estats molt més grans i on els canvis, ja només per grandària, requereixen més temps.

La digitalització d’un país va més enllà de les institucions, però ha de començar necessàriament per l’Administració. Amb els tràmits digitalitzats, som més competitius, podrem captar de forma més ràpida i àgil empreses que es vulguin instal·lar al país, moltes d’elles segur que també oferiran serveis digitals, promovent encara més l’economia digital. Aquesta ha de ser la nostra prioritat, perquè l’economia digital i tot el que comporta no és el futur, és el present.

Article d’opinió de Marc Magallón, president suplent del Grup Parlamentari Liberal.
Publicat al Periòdic d’Andorra (29/6/2021)