‘Hijab a les escoles’ d’Eva López

Segons la Wikipedia, el hijab és un tipus de vel que cobreix el cap i el coll, que les dones musulmanes han de portar des del moment de la primera menstruació en presència d’homes adults que no siguin de la seva família immediata. Ara més que mai el debat de la utilització del hijab a les escoles està de plena actualitat. Hem vist a la premsa que a una menor de religió musulmana que assisteix a una escola d’ensenyança francesa no se li permet portar el hijab a classe, i la família ha decidit denunciar el centre i professors per maltractament per tal que el cas arribi a judicialitzar-se penalment. El debat ideològic està servit. La nena d’onze anys ha deixat d’assistir a classe per aquest motiu, però també el seu germà bessó com una mena de solidaritat amb la germana. La família considera que existeix un tracte discriminatori, fins i tot un maltractament per part de l’escola. Cal recordar que el centre educatiu de referència disposa d’una reglamentació que tampoc permet, entre d’altres, per exemple, portar pantalons curts a classe, i els alumnes que han infringit la norma han estat degudament sancionats sense que en cap cas ningú hagi plantejat l’existència d’un maltractament.

“No es pot vulnerar el dret fonamental de l’educació dels menors”

Existeix una discriminació o maltractament cap a la jove per part del centre escolar pel fet de fer complir la seva normativa interna? Els pares no han escollit un centre escolar regit per una normativa pròpia del sistema laic de l’ensenyament francès? On comença i on acaba el dret d’un centre a regular de manera col·lectiva sobre les normes de convivència i on comença i acaba el dret individual dels alumnes? Jo lògicament tinc les meves respostes, però prefereixo donar a les preguntes un caràcter retòric per tal que cadascú tingui les seves pròpies conclusions, però el que és clar és que des d’un punt de vista legal, la jurisprudència ja s’ha pronunciat conforme que en cap cas es pot vulnerar el dret fonamental de l’educació dels menors, tal com s’està fent per part de la família, que ha optat per no permetre als menors assistir a l’escola.

Article d’opinió d’Eva López, consellera general del Grup Parlamentari Liberal. 
Publicat al Diari d’Andorra (30/9/2021)

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •