‘Un gran projecte per diversificar l’economia’ de Ferran Costa

La diversificació econòmica sempre ha estat un repte per Andorra. Aquesta és una assignatura pendent que des de fa molts anys centra bona part de l’acció política i legislativa. En aquest sentit, s’han elaborat plans per incentivar la captació d’inversió estrangera, però mai hi ha hagut cap proposta amb la dimensió d’una multinacional com Grifols. La seva arribada al Principat suposa una oportunitat única per diversificar la nostra economia. El centre d’investigació s’especialitzarà en el desenvolupament de tractaments per trastorns del sistema immunitari investigant les alteracions d’aquelles estructures biològiques que tenen els organismes per protegir-nos contra les malalties.

La vulnerabilitat que encara avui patim davant d’una pandèmia com és la que ha provocat la Covid-19 fa que la recerca científica en aquest sector esdevingui essencial pel futur. És aquí on destaquem que al nou centre es durà a terme la investigació immunològica que ha de permetre desenvolupar noves teràpies per tractar malalties infeccioses, immunodeficients, càncer, autoimmunitat, entre moltes altres.

“El nou centre de recerca de Grifols suposa una oportunitat única per diversificar la nostra economia”.

L’aposta de Grifols per crear el ‘Pyrenees Immunology Research Center’ situarà Ordino com a pol d’atracció per científics i tècnics de tot el món dedicats a la investigació immunològica. Aquest punt és essencial per a la creació de sinergies amb centres d’investigació arreu del planeta, una circumstància troncal en el desenvolupament econòmic del país. El projecte crearà de forma permanent grups de treball de científics internacionals. La intenció és que aquests desenvolupin línies d’investigació pròpies i puguin ser compartides amb altres científics.

Per tots és conegut que diversificar l’economia passa necessàriament per atreure inversió estrangera de qualitat. En aquest sentit, hem de destacar la importància que una empresa com Grifols inverteixi una gran quantitat de recursos, tant econòmics com materials, per dissenyar i construir a Andorra unes instal·lacions de sis mil metres quadrats amb l’última tecnologia. A més a més, el centre serà dissenyat tenint en compte els criteris mediambientals i d’adequació a l’entorn natura del país, un fet imprescindible tenint en compte que Ordino és Reserva de la Biosfera.

En aquest escenari, en una inversió d’aquesta magnitud existeix un eix troncal en el seu desenvolupament, la participació publicoprivada. En la darrera sessió de Consell General els grups de la majoria vam aprovar el Projecte de llei de creació de la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació. La nova entitat jurídica capitalitzarà els esforços d’atracció d’inversió estrangera, unificant els coneixements de les entitats que la componen, dotant de més opcions de finançament, donarà més facilitats per desenvolupar la seva tasca, establint ponts i col·laboracions amb altres entitats publicoprivades del sector, així com garantirà la transferència de coneixement cap al teixit productiu tant dins com fora d’Andorra.

Article d’opinió de Ferran Costa,  president del Grup Parlamentari Liberal.  
Publicat al Periòdic d’Andorra (18/5/2021)