‘Esport sense paritat’ de Ferran Costa

Dijous passat, tal com era d’esperar, la nostra esmena a la totalitat amb el text alternatiu al Projecte de llei de l’esport no va prosperar. Tot i això, durant el debat al Consell General, vam aconseguir parlar de la situació de l’esport al nostre país i de la importància d’una llei que respongui a les necessitats actuals dels esportistes, dels actors implicats i, en general, de tota la ciutadania, ja que el text que regula l’esport a Andorra data de l’any 1998 i, per tant, necessita una actualització.

El text proposat pel Govern conté importants mancances, com ara cap referència a la igualtat de gènere. Sobta que això sigui així, tenint en compte que hi ha 31 federacions esportives i el COA i només quatre presidentes. I sobta encara més sabent que l’esport femení continua tenint menys repercussió mediàtica, menys recursos econòmics i menys promoció que l’esport masculí.

Durant la sessió, però, va quedar palès que la majoria de DA no té cap intenció de potenciar el paper de la dona en l’àmbit de l’esport. Justo Ruiz, l’encarregat de defensar la posició del Grup Parlamentari Demòcrata —que ha presentat 75 esmenes al text de Govern—, va expressar que no cal donar un suport especial al paper de la dona en aquest àmbit perquè “les dones ja fan esport”. No es podria resumir millor l’actitud de DA envers les dones i l’esport.

No gaire millor va catalogar la ministra Gelabert el 50% de la població del país, donant les dones com a incloses sota l’epígraf genèric de “col·lectius vulnerables”. Així doncs, tenim, d’una banda, el Grup Parlamentari Demòcrata afirmant que no cal fer res per afavorir les dones en el món de l’esport i, de l’altra, Govern afirmant que són un col·lectiu vulnerable. Disparitat d’opinions, però sense cap acció concreta, ja que el text legislatiu que ara s’haurà de treballar en comissió no impulsa la igualtat de gènere en l’esport.

El Grup Parlamentari Liberal seguirà treballant per corregir aquestes i altres mancances, per mirar d’assolir una llei que promogui i defensi el paper de la dona en l’esport, ja sigui com a esportista o com a gestora. Els liberals defensarem, en el treball en comissió, les esmenes que impulsin la paritat i la igualtat entre homes i dones en l’esport.

Sabem que tenim una gran tasca per endavant, però creiem que la nova Llei de l’esport, que actualitzarà un text de vint anys d’antiguitat, ha de respondre a les necessitats d’esportistes i clubs en ple segle XXI, ha de modernitzar la gestió esportiva i, sobretot, ha d’entendre que és necessari potenciar la dona en tots els estaments esportius. Treballarem amb aquesta voluntat perquè, també en aquest àmbit, volem una llei efectiva, paritària i renovadora.

Article d’opinió de Ferran Costa, conseller general del Grup Parlamentari Liberal
Publicat al Periòdic d’Andorra (05/06/2018)

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •