‘Diversificar l’economia és créixer com a país’ de Marc Magallón

El vincle del país amb el turisme és tant natural com necessari. Andorra ha abraçat un sector viu que busca nous atractius de forma constant. Si bé és cert que cal esforçar-se a aportar novetats per incentivar el turisme, les propostes que s’havien aplicat fins ara anaven enfocades a un únic sector, el turisme de shopping.

És per això que considero que no hem de centrar únicament el nostre ideari en un únic àmbit. Un dels missatges que ens ha enviat la pandèmia és que disposar d’una economia diversificada pot ser un factor determinant durant una crisi global. Exemple d’això ha estat la limitació de la mobilitat geogràfica en plena pandèmia, un succés que encara avui està provocant estralls en el sector turístic. El confinament ha permès de retruc que s’avanci en el desenvolupament de molts sectors, aprofitant el que més costa de disposar en investigació, el temps.

Els darrers mesos Liberals ha defensat apostar per una esfera en creixement com les noves tecnologies, que pot situar Andorra com un reclam per a les generacions futures. La ‘Llei d’eSports’ adopta una forma de conèixer el món del tot innovadora però no per això menys real. De fet, darrerament hem comprovat com el jovent està permanentment connectat a la xarxa i és aquí on es creen les noves relacions socials.

Andorra pot demostrar com conciliar el turisme i la salut, diversificant l’economia.

En aquest entorn tecnològic també trobem el mercat d’actius digitals que gràcies a la nova ‘Proposició de llei de la representació digital mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain’ tindrà la força necessària per captar als actors principals del mercat i situar Andorra com a capdavanter del sector. A més, el marc de negoci comptarà amb el ‘Projecte de llei de serveis de confiança electrònica’ que el dotarà de la seguretat jurídica requerida per operar amb garanties de protecció.

A banda d’això, és un fet reconegut que la societat consumim diàriament hores i hores de contingut, amb els ulls posats davant una pantalla. I en aquest cas no parlo de la televisió, ja que la primera pantalla ha passat a ser el dispositiu mòbil. Un aparell electrònic cada vegada de dimensions més grans i que unifica les funcions d’un ordinador, un telèfon i una televisió.

Tanmateix la diversificació econòmica cap a la tecnologia ha de venir acompanyada del desenvolupament de polítiques que afavoreixin una major varietat de serveis. Això permetrà disminuir la dependència dels països de l’entorn, incentivar l’economia d’autoconsum i multiplicar les ofertes d’oci al país.

En aquest context Liberals, des del Govern, ha apostat per la creació del projecte ‘Andorra Health Destination’ amb l’objectiu de potenciar l’oferta del turisme de salut al Principat. És una bona ocasió per potenciar un dels sectors prioritaris dins de l’estratègia de diversificació del país.

Andorra gaudeix d’un entorn privilegiat als Pirineus. Amb una població molt activa que té interioritzada la pràctica esportiva a l’aire lliure com a forma de vida. Amb un sector de restauració que integra cada vegada més els ingredients propis de la nostra gastronomia, amb plats típics de la cuina de muntanya que ens han fet créixer a tots els andorrans i andorranes. Andorra té l’oportunitat de demostrar com conciliar el turisme i la salut, diversificant l’economia i generant una nova oferta pels visitants al país.

En conclusió, la diversificació de l’economia del país que es produirà en els propers mesos no només atraurà noves empreses estrangeres, també generarà nous llocs de treball i captarà talent per fer d’Andorra un país referent. 

Article d’opinió de Marc Magallón, president suplent del Grup Parlamentari Liberal.
Publicat al Periòdic d’Andorra (16/3/2021)

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •