‘El català és cosa de tots’ de Ferran Costa

Els darrers anys l’ús del català entre la població ha disminuït de forma evident. De fet, corre el risc de ser ben aviat la segona llengua emprada al país malgrat ser-ne l’oficial. Així ho indica l’estudi del Servei de Política Lingüística fet el 2020 sobre usos lingüístics de la població andorrana. Aquest mostra com el 46% del cens reconeix l’ús principal del català mentre que el 42% ho fan més en castellà.

I si parlem de davallada respecte de la població en el seu conjunt, la sensació s’agreuja quan es tracta del jovent, donat que molts només el parlen en l’àmbit escolar, deixant-lo de banda en les relacions socials. Uns resultats preocupants que en un país on la llengua oficial és el català, convindrem, cal treballar per revertir. En aquest sentit, des del Ministeri de Cultura s’han promogut campanyes de sensibilització sobre l’ús de la llengua oficial en tots els àmbits socials, però amb això no n’hi ha prou.

El català, en tant que llengua oficial d’Andorra, ha de prevaldre en l’àmbit públic.

En aquest escenari s’ha aprovat el ‘Reglament d’utilització del servei del transport públic nacional’ que preveu l’ús de la llengua oficial per part dels conductors dels vehicles. Aquesta és una iniciativa inèdita que és coherent amb la política de promoció lingüística del Govern donat que el català, en tant que llengua oficial d’Andorra, ha de prevaldre en l’àmbit públic. La mesura ha aixecat tota mena d’opinions, legítimes totes elles, però des del punt de vista lingüístic promoure la llengua oficial del país per difondre’n l’ús hauria d’interpretar-se com una iniciativa del tot normal.

Aquesta és una mesura valenta i necessària que caldrà extrapolar en altres àmbits. Els Liberals sempre defensarem l’ús de la llengua del país com a vehicle de cohesió social per a tots els nouvinguts. Andorra és un país d’acollida i multicultural. La difusió de la nostra llengua ha de ser entesa com una eina d’inclusió i enriquiment cultural per a tothom.

Article d’opinió de Ferran Costa,  president del Grup Parlamentari Liberal.  
Publicat al Diari d’Andorra (4/9/2021)

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •