‘Una altra visió de «la taxa»’ de Guillem Forné

Aquests darrers dies s’ha parlat molt de la futura taxa de tinença de gossos, opinions completament confrontades s’han debatut en mitjans, xarxes, carrers i fins i tot als plens dels mateixos comuns. Aquest afer en especial, transcendeix el debat purament polític i econòmic, ja que també afloren els sentiments.

Una part molt important de la societat, en la qual m’afegeixo, mantenim un vincle molt especial amb els nostres companys peluts, els considerem part de la nostra família i quedem desconsolats quan ens deixen. Aquest fet provoca, com és d’entendre, un fort malestar quan sentim que es vol gravar amb una taxa el sol fet de tenir un gos a casa.

He compartit aquest mateix malestar i l’he traslladat al Comú de la Massana, del qual en soc conseller. Hi ha hagut debat i intercanvi d’opinions per arribar finalment a una entesa que, penso, ens és beneficiosa a tots. De l’inicial aparença que podia donar aquesta taxa improvisada, injusta o desproporcionada tenint en compte les constants notícies que apareixien a la premsa, on cada dia ens parlaven d’un import més elevat i condicions incomprensibles com el pes de l’animal com a determinant per a la seva aplicació, hem passat a una taxa raonable i més justa.

En primer lloc, la nostra junta entenia que aquesta mesura no podia ser aplicada a inicis del 2021, ja que la situació actual que estem vivint fa impensable i del tot irracional pretendre imposar noves taxes, «ara no toca». D’aquesta manera, al llarg de l’any s’avaluarà l’avenç de la pandèmia i les seves repercussions socioeconòmiques i a finals d’any, s’estudiarà la convinença, o no, de poder-la aplicar.

A finals del 2021, s’estudiarà la convinença, o no, de poder aplicar la taxa de tinença de gossos.

Aquest termini també ens servirà per avaluar els resultats de la nova normativa que incorporarem a l’ordinació d’ús de les vies públiques amb la finalitat de millorar la higiene dels carrers, així com endurir les sancions pels actes incívics. També incorporarem l’anàlisi per ADN que ens permetrà més efectivitat a l’hora de perseguir l’incivisme. Unirem aquestes mesures amb l’estudi de les mancances i necessitats que té la nostra parròquia respecte als gossos, amb la voluntat de millorar-ne les condicions.

Volem comptar amb l’opinió d’experts en la matèria com poden ser els veterinaris, educadors canins o associacions animalistes així com qualsevol que hi vulgui aportar bones idees. Volem ser una parròquia amiga dels animals, conscients que aquests tenen un valor molt important per a la societat.

«Amor, és una paraula de quatre potes» [autor desconegut]

Els supòsits d’exempció de la taxa també seran analitzats durant aquest temps, essent conscients que molts col·lectius no n’hauran de respondre, com els que disposin de gossos pigall o terapèutics, gent gran o fins i tot aquells casos que puguem detectar on la despesa d’aquesta taxa suposi un greuge econòmic important pel ciutadà.

La taxa que finalment aplicarem a la Massana, quan la situació ens ho permeti, serà del tot transparent, es comunicarà públicament les accions i inversions a les quals es destini el total de la recaptació percebuda, ja que aquesta ha de recaure en béns i serveis destinats tant a la lluita contra l’incivisme com al benestar dels nostres companys peluts.

Amb aquestes condicions sí que es justifica l’aplicació d’aquesta nova taxa. Animo a tothom a creure-hi, així com a valorar els resultats que aportarà un cop aplicada.

Article d’opinió de Guillem Forné, conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana de la Massana
Publicat al Periòdic d’Andorra (17/11/2020)

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •