Topall màxim a les comissions que paguen els comerciants per cobrar amb targetes

El Consell General ha aprovat aquest dijous per unanimitat el Projecte de llei de les taxes d’intercanvi aplicades a les operacions de pagament amb targeta. El text estableix uns topalls màxims per a les comissions de les operacions de pagament que s’efectuïn al país (del 0,2% per a les targetes de dèbit, i del 0,3% per a les de crèdit), replicant així els reglaments que s’apliquen a tot l’Espai Econòmic Europeu. Les comissions entre els operadors i les entitats bancàries, en l’actualitat, s’estaven aproximant a l’1%, fet que es repercutia a posteriori en els comerciants. Establir uns topalls màxims sensiblement inferiors donarà més marge comercial i oferirà més competitivitat a un sector molt afectat per la pandèmia. Les mesures recollides en el text permetran un estalvi proper als sis milions d’euros al sector comercial del país.

La llei és fruit de negociacions tant amb el sector bancari del país com amb els operadors internacionals, després que s’arribés a la conclusió que no existeixen elements per aplicar taxes d’intercanvi superiors a Andorra que als països veïns.

Un altre punt destacat de l’ordre del dia ha estat l’aprovació, també per assentiment, de la modificació de la Llei de Fundacions. Aquesta datava del 2008 i necessitava d’una actualització per facilitar la gestió i dia a dia del món fundacional, perquè pugui seguir sent capdavanter, proper i eficient.

D’entre els punts destacats d’actualització de la llei hi ha l’ampliació de les activitats econòmiques que podran desenvolupar les fundacions, sempre que el seu objecte estigui relacionat amb els fins fundacionals. També s’incorpora la possibilitat que certs membres del patronat puguin ser de nacionalitat estrangera, tot i que el patronat haurà de continuar sent majoritàriament conformat per nacionals andorrans.

Prevenció de catàstrofes i recuperació del sometent

La sessió del Consell General d’aquest dijous ha comptat amb set punts més a l’ordre del dia. Entre aquests, la presa en consideració de la Proposició de llei qualificada de protecció civil, entrada per la coalició per reforçar les polítiques públiques relatives a la seguretat i protecció de les persones, els béns i el medi ambient. En aquest sentit, el text aportarà procediments d’ordenació, planificació, coordinació i direcció dels serveis públics per prevenir desastres, minimitzar les conseqüències dels que no s’han pogut evitar i poder tornar el més ràpidament a la normalitat. De la llei també en ressalta la recuperació de la figura històrica del sometent, però adaptada als nostres temps.

El primer punt aprovat ha estat la Proposició de llei de taxes de l’AQUA, el qual ha comptat amb el suport unànime de tota la cambra. El president del Grup Parlamentari Liberal, Ferran Costa, en nom dels grups de la majoria, ha destacat que “el nostre país ha sabut crear un ecosistema propici perquè universitats privades optin per establir-hi les seves seus”. En aquest sentit, ha refermat que “és de sentit comú que també contribueixin al finançament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, que avalua la qualitat dels estudis que ofereixen”.

Un altre punt de l’ordre del dia ha estat la ratificació del Conveni entre Andorra i San Marino per evitar la doble imposició en matèria d’impostos i prevenir l’evasió i elusió fiscals. Es tracta del novè CDI que ratifica Andorra, i n’hi ha més en camí. El conveni enfortirà encara més les relacions amb San Marino i contribuirà a l’objectiu de diversificació de l’economia andorrana, atracció d’inversió estrangera de qualitat i internacionalització de les nostres empreses.

Així mateix, durant la sessió s’ha votat el dictamen de la Comissió d’estudi per la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS i, paral·lelament, s’ha acordat de manera unànime la creació d’una Comissió Especial per definir les mesures a emprendre per mantenir la viabilitat d’aquestes pensions. La consellera general liberal Sílvia Ferrer ha remarcat que, “tot i que encara tenim temps” per afrontar la viabilitat de les pensions, “no ens en sobra”. També ha afegit que les mesures que s’aprovin tinguin en compte que “els actors implicats disposin del temps suficient per adaptar-se a la nova situació”.

Finalment, s’han aprovat els nomenaments de càrrecs de tres institucions. Josep Maria Pla (director), Alexandre González i Marta Alberch (membres) per a l’Institut Nacional de l’Habitatge; Francesc d’Assís Pons (president), Carles Sansa i Núria López (membres) per al Tribunal de Comptes, i Resma Punjabi per a cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.