S'ha perdut 'una gran oportunitat' de modernitzar els cossos especials amb 'el màxim consens possible'

El Grup Parlamentari Liberal ha votat en contra dels Projectes de llei dels Bombers i del Cos Penitenciari en considerar que ‘s’ha perdut una gran oportunitat’ de modernitzar els cossos especials amb ‘el màxim consens possible’. Jordi Gallardo, president suplent del Grup Liberal, ha explicat durant la sessió del Consell General que no s’ha aconseguit el consens en ‘temes que considerem bàsics’ com ara, el fet que es deixi a l’arbitri de la Direcció del Cos tota la regulació interna i projecció dels seus membres, fet que genera ‘una gran inseguretat jurídica’.

Gallardo també ha adduït, en l’exposició de motius pel vot contrari als projectes de llei, que en el text que, finalment, s’ha aprovat hi ha ‘contradiccions amb la vigent Llei de la Funció Pública’ pel que fa al nomenament dels directors dels cossos especials, introduint la possibilitat de nomenar una persona que no formi part de l’Administració General, utilitzant la figura de relació especial, fet que ara mateix és contrari al que estableix l’article 34 de l’esmentada Llei de Funció Pública.

Per últim, un altre dels motius per no votar l’aprovació d’aquests projectes de llei ha estat ‘l’enduriment del règim disciplinari sota el pretext que són col·lectius assumibles a cossos militars fent-lo més restrictiu i ambigu’ respecte al règim sancionador que regula la resta de funcionaris del Cos General.

Vot en contra a la Proposició de Llei qualificada de Llibertat Sindical

El Grup Parlamentari Liberal (GPL) ha votat en contra de la presa en consideració de la Proposició de llei qualificada de Llibertat Sindical presentada pel PS en considerar que l’actual llei, datada de l’any 2008, ‘encara té marge de maniobra’. Ferran Costa ha exposat al Consell General el criteri negatiu del Grup Liberal afegint que cal desenvolupar l’article 19 de la Constitució que especifica que ‘els treballadors i els empresaris tenen dret a la defensa dels seus interessos econòmics i socials’. De fet, des del GPL es considera que cal legislar l’acció sindical i patronal proporcionant garanties per a la negociació col·lectiva, regulant també les mesures de conflicte col·lectiu. Aquest exercici ‘passa per un plantejament d’abast global’ que inclou la modificació d’altres lleis com ara la de relacions laborals.

Vot favorable a la ratificació del CDI amb els Emirats Àrabs Units i a la modificació de la Llei del saig

Finalment, el Consell General ha aprovat per assentiment la modificació de la Llei del saig i la ratificació del CDI amb els Emirats Àrabs Units (EAU). Des del Grup Liberal, s’ha remarcat que la modificació de la Llei del saig ‘ajudarà a fer més àgils els processos d’execució forçosa de resolucions civils i administratives ajudant a descongestionar la Batllia’.

Pel que fa a la ratificació del CDI amb Emirats Àrabs Units, Carles Naudi, ha emplaçat al Govern a aconseguir acords amb altres països que no tinguin ‘tributacions tan favorables com la nostra’ com és el cas dels EAU, com per exemple “algun país membre de la Unió Europea” ha apuntat. Alhora, també, ha demanat a l’executiu una major comunicació amb els grups parlamentaris quan se signin Convenis de Doble Imposició (CDI) que continguin novetats com les que s’inclouen en el que avui s’ha ratificat amb els Emirats Àrabs Units.

A continuació pots veure totes les intervencions fetes pels consellers liberals:

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •