S’aproven les lleis laborals amb millores proposades pel Grup Liberal

El Consell General ha aprovat, amb el vot favorable dels consellers liberals, les Proposicions de llei de relacions laborals, d’acció sindical i patronal i de mesures de conflicte col·lectiu que recullen, després del treball en comissió, gran part de les millores proposades a través de les esmenes proposades pel Grup Parlamentari Liberal.

Judith Pallarés ha destacat en la seva intervenció durant el debat de la Proposició de llei de relacions laborals que tot i millorar la situació actual “no és tot el que nosaltres haguéssim volgut” però recull algunes de les millores impulsades per GPL, com ara que “es contempli la modalitat de teletreball que permetrà millorar la conciliació familiar i laboral”. També inclou la demanda liberal de facilitar la formació laboral dels joves i estudiants deixant fora d’aquesta norma els contractes en pràctiques formatives no remunerades i que la formació continuada a les empreses sigui una realitat.

Tot i això, el redactat final no recull la voluntat dels consellers liberals d’allargar la baixa de maternitat fins als sis mesos. Un altre dels punts que no s’ha contemplat en el text és la no discriminació salarial entre homes i dones.  “Nosaltres hauríem preferit que aquesta qüestió tan essencial quedés regulada també dins aquesta norma laboral i no ha estat així” ha lamentat Judith Pallarés.

Pel que fa a la Proposició de llei d’acció sindical i patronal, des del Grup Liberal es destaca el fet que des de DA s’hagi acceptat la proposta d’una via única de representació sindical que facilita l’elecció de representants dels treballadors a les empreses i simplifica les relacions entre aquests i els empresaris. El text recull que els representants dels treballadors en el si de les empreses rebran l’assessorament dels sindicats. Pallarés ha remarcat “la necessitat d’establir programes que expliquin els beneficis de treballar conjuntament per la defensa dels drets dels treballadors en la nostra societat i que incentivi la seva representativitat a les empreses”.

Per últim, en el debat del text de mesures de conflicte col·lectiu, Pallarés ha argumentat que “regular el dret de vaga era una necessitat marcada en la nostra Constitució però també una necessitat i demanda social sobretot en aquest últim any de tensions entre el Govern i l’Administració General”. Des del GPL es considera que la llei és un bon principi per desenvolupar aquest dret constitucional però que “no és més que una declaració d’intencions que haurem d’avaluar en un futur com es desenvolupa”. A més, des dels Liberals es comparteix que la llei segueixi un principi d’ordre d’establiment de negociacions que determina unes  mesures de diàleg i negociació que s’han d’esgotar abans d’arribar a una situació de vaga o de tancament patronal.

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •