Proposició de llei per eliminar la distinció entre unions civils i casaments

Els grups parlamentaris de Liberals, Demòcrates i Ciutadans Compromesos han presentat aquest dimarts la Proposició de llei de la persona i la família, text que engloba tot el contingut legislatiu que s’ha anat elaborant en aquesta matèria fins a l’actualitat, tal com han destacat els consellers de Demòcrates, Liberals i de CC respectivament, Ester Molné, Sílvia Ferrer i Carles Naudi d’Areny-Plandolit.

D’aquesta manera s’aconsegueix simplificar la normativa en aquesta matèria, ja que fins a quatre lleis (Llei qualificada del matrimoni, Llei de l’adopció, Llei del registre civil i Llei d’incapacitació i organismes tutelars) i d’altres normes que es troben en el costum o jurisprudència passen a integrar-se sota un únic text legal. A la vegada, i tenint en compte que la família és un “concepte evolutiu”, el text “aporta millores importants” pel que fa als drets de la persona i la família.

Un dels aspectes destacats de la proposició de llei és l’eliminació de la diferència terminològica entre les unions civils de persones del mateix sexe i els matrimonis civils de persones de sexe diferent. Tenint en compte que aquestes dues institucions tenen els mateixos efectes jurídics, s’opta per donar-los el mateix nom: casament civil. Acabar amb aquesta discriminació ha estat una de les prioritats de Liberals que ja havia presentat una esmena en aquest sentit quan el text va estar a tràmit parlamentari a les acaballes de la legislatura passada. 

Per tant, si prospera la llei es reconeixeran dues formes de matrimoni: el casament civil per a parelles homosexuals i heterosexuals, i el matrimoni canònic. Se suprimeix, en conseqüència, el concepte d’unions civils, i les que s’hagin creat fins a l’actualitat s’equipararan als casaments a tots els efectes. Es tracta d’una modificació que s’adapta als avenços legislatius europeus dels darrers anys, han ressaltat els consellers i que, per tant, equipara en drets les persones de mateix sexe que decideixen casar-se.

Sílvia Ferrer, Ester Molné i Carles Naudi d’Areny-Plandolit durant la roda de premsa.

Un altre aspecte important subratllat pels consellers de la coalició és que la proposició de llei elimina la casuística necessària per iniciar qualsevol procés de separació o divorci, és a dir, s’acaba amb la necessitat d’haver de buscar “causes ni culpables” de la crisi de parella. En aquesta línia, també s’elimina la necessitat actual de seguir un primer procediment de separació dels cònjuges per obtenir el divorci. També es redueix el termini per aconseguir el divorci directament, o sigui sense passar per un  procediment de separació. Actualment es requereixen tres anys de no conviure, mentre que la proposició de llei només exigeix que hagin transcorregut tres mesos des de la celebració del matrimoni. 

Així mateix, una altra novetat és la supressió de les actuals proclames al BOPA en el casament civil. Es manté, però, l’expedient previ necessari davant del Registre Civil.

Finalment, el text presentat per la majoria inclou la possibilitat, ja contemplada a la Llei de tècniques de reproducció humana assistida, d’inscriure alguns títols estrangers que acrediten una relació de filiació derivada de la gestació subrogada produïda a l’estranger en interès dels menors. També estableix l’obligació dels progenitors d’escoltar els menors a l’hora de prendre les decisions que els afectin, sempre que tingui més de 12 anys. Per exemple, per casos de menors amb béns o davant de temes de custòdia entre els progenitors. 

Així mateix, es modifica l’edat legal per casar-se: es vol passar dels 16 anys actuals als 18. 

La Proposició de llei de la persona i la família s’ha entregat al Col·legi d’Advocats i al Consell Superior de la Justícia, perquè, en el termini de dos mesos, hi facin les aportacions que considerin escaients. També s’ha enviat a la resta de grups parlamentaris.

Pots veure la roda de premsa íntegra al següent enllaç:
Presentació Proposició de llei de la persona i la família

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •