Presentem una proposició de llei per afavorir la transparència i regular l’accés a la informació de l’Estat

Liberals d’Andorra vol facilitar i regular, mitjançant la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació, l’accés de la ciutadana a la informació en possessió de l’Estat que, per defecte, es considerarà pública i accessible. El text també estableix els mecanismes per la classificació de la “informació reservada d’Estat”, el termini per la seva desclassificació que serà de com a màxim 5 anys improrrogables i el procediment administratiu per poder-hi accedir.

La llei recull la competència universal atorgada per la Constitució al Consell General, com a resident de la sobirania nacional, per conèixer els assumptes que concerneixin el Govern i a l’Administració, amb una habilitació genèrica perquè aquest òrgan pugui accedir a tota la informació de l’Estat, inclosa la reservada.

En aquest sentit, Jordi Gallardo, president del Grup Parlamentari Liberal, ha alertat que “aquesta ha estat la legislatura on més informació s’ha denegat als consellers” i ha subratllat que “amb aquesta llei volem sortir del carreró sense sortida al qual hem arribat i proposem una sortida en favor de la transparència i d’accés a la informació”.


Per la seva banda, Judith Pallarés ha remarcat que “la llei és de senzilla aplicació, no preveu cap cost econòmic i delimita clarament les causes de denegació de la informació que només poden justificar-se per posar en perill els interessos de l’Estat o la seguretat nacional”. En el cas d’una informació reservada que es consideri altament sensible, “el text contempla la figura de la Junta de Presidents del Consell General per poder accedir a aquesta informació” ha explicat Pallarés, que alhora ha afegit que “en cap cas la informació es pot negar a la institució de la qual emanen la resta dels poders de l’Estat”.

Regulació de la “informació reservada d’Estat”

La Proposició de llei determina que la informació catalogada com a reservada ho sigui com a màxim durant cinc anys i que es delimiti clarament la custòdia i l’accés a la dita informació. La classificació de la informació reservada d’Estat ha de respectar els principis de legalitat transparència, raonabilitat i idoneïtat.

  • Poden ser declarades com a informació reservada d’Estat les matèries relatives a la seguretat civil de les persones, a les relacions internacionals, a la seguretat nacional, sistemes de telecomunicacions i les operacions relacionades amb la producció de signes monetaris i títols de valors de l’Estat.
  • En cap cas es podrà declarar com a informació reservada d’Estat les dades de caràcter personal regulades per la Llei de protecció de dades, informació relacionada amb la violació i llibertats fonamentals de la persona, informació relativa a condicions mediambientals, dels productes alimentaris i salut de la població; ni tampoc la informació sobre accidents, catàstrofes o perills naturals que poden afectar la seguretat de les persones. 

Competències per declarar una informació com a reservada i com s’hi accedeix

La classificació d’una informació com a reservada la podran dur a terme el Govern, el Consell General i els comuns en el marc de les seves competències. Queden exempts del sistema de protecció de la informació reservada els òrgans dependents del Consell Superior de la Justícia.

La proposició de llei contempla una habilitació genèrica pel Consell General i els seus consellers perquè puguin accedir a qualsevol informació reservada en compliment de l’activitat parlamentària.

L’accés a informació reservada per part dels ciutadans es regula en l’article 8 on s’estipula que poden tenir-hi accés “aquelles persones amb interès legítim que disposin de permís de residència vigent i de plena capacitat jurídica i d’obrar”. El text legal obliga a resoldre la sol·licitud en els cinc dies hàbils següents.

Pots veure la roda de premsa íntegra al nostre canal de YouTube:

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •