El Consell pren en consideració el projecte de llei que potenciarà la transparència de les institucions

FOTO: Eduard Comellas / Consell General

El Consell General ha aprovat per assentiment aquest dimecres la presa en consideració de la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública. Un text presentat per les forces de la majoria i que esdevé un posicionament clar de transparència de les institucions públiques vers la nostra ciutadania, ha defensat durant la seva intervenció, en nom dels tres grups, la consellera general Demòcrata, Maria Martisella

La proposició de llei té com a objectiu definir el principi de transparència des d’una triple vessant: l’obligació de publicitat per part de les institucions públiques, el reconeixement del dret d’accés a la informació pública de la ciutadania i l’obligació dels càrrecs públics d’efectuar una declaració de patrimoni privada per evitar possibles enriquiments il·legals. 

El text és un compromís electoral de Liberals d’Andorra, tal com ha recordat la consellera liberal Eva López, en declaracions posteriors a la televisió pública: “Respon a la voluntat que ja vam anunciar en el marc de la campanya electoral. Els electes liberals ja vam fer la declaració de béns un cop vam ser escollits com a mostra de transparència i compromís amb la població”. 

Un dels aspectes més destacats d’aquesta proposició de llei és l’obligació dels càrrecs públics (parlamentaris, del Govern, comunals, càrrecs directius d’organismes públics i parapúblics, membres del Consell Superior de la Justícia, del Tribunal Constitucional i el Raonador del Ciutadà) de fer una declaració davant de notari dels seus béns a l’inici d’exercir el càrrec i al final d’aquest.

La proposició de llei s’ha pres en consideració per assentiment. Els grups de la majoria han celebrat el consens assolit i s’han mostrat oberts a treballar-la i pactar-la amb la resta de forces, “en tot el que faci falta”. 

Abans d’aquest debat s’ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la Llei del notariat. El text, entrat pel procediment d’extrema urgència i necessitat, millora els passos a seguir en el cas que una notaria no pugui continuar amb la seva activitat, perquè el ciutadà no es vegi afectat en el període comprès entre que plega un notari i es nomena el seu successor. 

D’aquesta manera, amb les modificacions legals aprovades per unanimitat els protocols passaran a formar part de l’Arxiu General de Protocols i seran administrats i gestionats per la Cambra de Notaris.

Finalment, s’ha aprovat per unanimitat el Conveni entre Andorra i la Federació Russa sobre les condicions de supressió de les formalitats de visat en els viatges mutus dels seus ciutadans.

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •