Oportunitat perduda per tenir una millor Llei de l’Esport

La nova Llei de l’Esport, aprovada només amb el suport de la bancada demòcrata, millora la vigent fins ara, del 1998, però es queda lluny de les aspiracions dels Liberals i de tota l’oposició. La sensació és que es podia haver fet molt més per tenir un text legal que potenciés l’esport de base, que posés fi a la discriminació entre els esportistes olímpics i paralímpics (com ja han fet països com Noruega o els Estats Units), que regulés el dopatge amb una llei qualificada o que no deixés gran part de les accions en política esportiva en mans de la Fundació de l’Esport (de nova creació).

Durant el debat a la totalitat de la Llei de l’Esport, Ferran Costa va enumerar les mancances amb què compta el text “que superen amb escreix els punts positius”, tot i que també va destacar “la bona feina” que s’havia fet en comissió per tenir una llei molt millor que la que hi havia. El conseller liberal va començar exposant el que a parer seu “és una aplicació incorrecta de les mesures antidopatge a la nostra legislació” que va assegurar “cal que es reguli en una llei qualificada”. Un altre dels punts en els quals va incidir és la creació de la Fundació de l’Esport, “entenem aquesta fundació com a una intromissió a les funcions del Ministeri d’Esports, a més, d’anar en contra de la llei que regula les fundacions” va subratllar, alhora que retreia a DA “la inoperància per redreçar el Consell Andorrà de l’Esport després de vuit anys governant”.

Pel que fa a l’esport de base, Ferran Costa ha lamentat que “no s’han volgut contemplar les esmenes de l’oposició per potenciar-lo i donar-li més suport”, vistos els beneficis que comporta com ara la reducció de l’obesitat i la cohesió social que genera. Sobre aquest tema, el Grup Parlamentari Liberal ha votat favorablement a la reserva d’esmena del PS que contempla afegir els criteris d’integració social de joves i adolescents en risc d’exclusió per atorgar subvencions en l’organització d’activitats esportives, així com altres col·lectius com ara discapacitats o la gent gran.

Per últim, la nova Llei de l’esport no recull incentius fiscals per l’esponsorització del sector privat d’activitats vinculades amb l’esport. En aquest sentit, Costa ha argumentat que “la mesura proposada per l’oposició, que compta amb l’aval de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i una gran quantitat de federacions, pretén alleugerir un model depenent de les ajudes públiques passant a un en el qual empreses i particulars puguin fer donacions i aportacions i beneficiar-se de les corresponents deduccions fiscals”. El text final contempla una disposició final “encomanant a Govern un projecte de modificació de l’impost de Societats i de l’IRPF sense ni anunciar en quin termini cal fer-ho ni com cal enfocar aquests incentius que sembla més un acord de bones intencions per cobrir l’expedient que no pas una aposta ferma per introduir aquests incentius fiscals que poden afavorir decisivament el món de l’esport andorrà” ha conclòs.

Pots veure totes les intervencions de Ferran Costa a la següent playlist de YouTube: