Llum verd a la pròrroga dels contractes de lloguers i a l’augment del 3,5% de les pensions més baixes

El Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu habilita, per tercer any consecutiu, una pròrroga dels contractes de lloguer per evitar augments injustos. Així mateix, activa incentius per a la construcció d’habitatge de lloguer i manté el progressiu augment de les pensions més  baixes, en aquest cas un 3,5%. El text ha estat aprovat amb el vot favorable dels grups parlamentaris de la majoria, Liberals, Demòcrates i Ciutadans Compromesos, mentre que el Grup Socialdemòcrata hi ha votat a favor parcialment i Terceravia en contra.  

Gràcies a aquesta aprovació, per tercer any els contractes de lloguer no es podran apujar més enllà de l’IPC, tot i que amb algunes excepcions que ja contemplaven els dos textos precedents (destinar l’habitatge a ús social o recuperar-lo per a ús propi). Per a aquest 2021 s’ha afegit l’excepció dels lloguers de més de 1.500 euros, sempre que no hi visqui una família nombrosa. 

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha defensat que la política de Govern té “un fil conductor amb un objectiu molt clar: augmentar la oferta d’habitatge de lloguer i ajudar a les persones a disposar d’un habitatge en igualtat de condicions i protegir-les davant de situacions d’estrès del mercat”. A més, ha assegurat que algunes d’aquestes accions ja han aportat al mercat 174 habitatges al mercat de lloguer.

Durant la seva intervenció, el titular d’Habitatge ha avançat que l’Executiu treballa en polítiques a mitjà i llarg termini que permetin estabilitzar el mercat immobiliari i l’accés a l’habitatge. En concret, ha detallat que l’estratègia s’articula sobre cinc eixos principals: disposar de més dades; polítiques transversals; promoció de nou habitatge de lloguer; facilitats per a la rehabilitació i canvi d’ús d’immobles, per exemple, passant d’edificis hotelers a ús residencial; i un major control administratiu.

Per la seva part el president suplent del Grup Liberal, Marc Magallón, ha ressaltat que la llei avui aprovada “posa els mecanismes perquè s’incentivi la construcció  d’habitatges de lloguer”, amb la implicació també de les administracions comunals. Ha incidit, en aquest punt, que la possibilitat de rebaixar la cessió econòmica al 0% és temporal, concretament a 20 mesos, gràcies a una esmena transaccionada pels grups de la majoria.  

Pel que fa a la millora del poder adquisitiu, Magallón ha insistit que l’objectiu de la coalició és seguir apujant de manera “progressiva i sostenible” les pensions més baixes i de solidaritat però, a la vegada, sense posar més pressió a la CASS. 

Reserves d’esmena

En el debat de les reserves d’esmena, el ministre Filloy ha defensat que la futura Llei de l’Institut Nacional de l’Habitatge contempla que sigui aquest organisme el que centralitzi totes les dades sobre l’habitatge al país. També ha incidit en el fet que el registre de contractes de lloguer només és una petita part de totes les dades de les quals es disposarà.

En la segona agrupació de reserves d’esmenes, el titular d’Habitatge ha subratllat que la cessió econòmica al 0% és una mesura temporal que permetrà incentivar la construcció d’habitatge de lloguer i ha detallat que aquesta reducció només afecta a la part econòmica de la cessió i no a la que s’ha de fer amb sòl que es podrà seguir destinant a equipaments comunals.

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •