Més protecció per a les nostres dades personals

El Consell General ha aprovat aquest dijous la Proposició de llei qualificada de protecció de dades personals, entrada pels grups de la coalició i pel grup socialdemòcrata. El text actualitza la primera llei que regulava aquesta matèria, i que data del 2003. La proposició de llei aprovada en la sessió ordinària d’avui amplia, reforça i consolida el marc legislatiu del país pel que fa a la protecció de dades personals i inclou un règim sancionador per als possibles incompliments. A més, el nou redactat compleix amb les directrius actuals en la matèria que marca la Unió Europea.

L’entorn digital i la interacció que hi mantenim diàriament ha comportat la proliferació de llocs en les quals es tracta amb les nostres dades personals, econòmiques, comercials, laborals… En aquest sentit, la llei garanteix que aquestes es gestionin de forma segura, transparent i amb total respecte pels nostres drets constitucionals. Així mateix, permet adaptar Andorra a dues legislacions europees: el Reglament de la UE 2016/679 (RGPD) i la normativa UE 2016/680, que són “una referència jurídica en l’àmbit internacional”.

Alguns dels aspectes destacats que incorpora la nova llei són el reforç i la supervisió contínua que tindrà tota l’activitat de gestió i tractament de dades personals; la regulació dels drets en relació a les persones difuntes, el consentiment dels menors d’edat, el dret a l’oblit i el dret a la neutralitat d’internet; o l’atorgament de més competències i de potestats coercitives a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Per la seva banda, la consellera general del Grup Parlamentari Liberal Eva López ha especificat, durant l’atenció als mitjans posterior a la sessió, que el text diferencia entre les sancions que poden rebre els privats, que inclouen penalitzacions econòmiques, i les sancions a les administracions públiques que “seran disciplinàries i recauran sobre les persones que no han complert amb les obligacions en protecció de dades que recull la llei”.

Per últim, aquest dijous també s’han aprovat els nomenaments de dues inspectores per a l’Agència Andorra de Protecció de Dades. Les candidatures de Gemma Gasset Garrallà i Agda Castillo Massoni, que comptaven amb l’aval dels grups de la majoria i del socialdemòcrata, han estat aprovades amb el suport de tota la cambra.