La llei d’actius digitals situarà Andorra com a un país capdavanter

El sector dels actius digitals ja és una realitat després que el Grup Parlamentari Liberal de forma conjunta amb els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates i Ciutadans Compromesos) hagin entrat a tràmit la Proposició de llei d’actius digitals, que donarà seguretat jurídica als actors participants i situarà el país com a capdavanter del sector. La seva regulació possibilitarà la implantació d’empreses foranes d’alt valor afegit, la generació de nous llocs de treball i la captació de talent, posicionant Andorra com una jurisdicció àgil, segura i transparent.

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) serà l’organisme supervisor del mercat, revisant totes les entitats, emissions i participants d’aquest ecosistema. Així mateix, la llei també habilitarà la creació de l’Andorra Digital Exchange (l’AndorraDex), la plataforma de negociació d’actius digitals basats en la tecnologia ‘blockchain’ i LRD (Tecnologia de Llibre Registre Distribuït).

La creació d’un mercat digital regulat i la participació d’un organisme supervisor donarà garanties de protecció a l’inversor i assegurarà el compliment de les normatives de prevenció i de lluita contra el blanqueig.

El president suplent del Grup Parlamentari Liberal, Marc Magallón, ha destacat els beneficis que suposa la regulació d’aquest mercat per al teixit empresarial del país: serà un “accelerador de negocis” i “democratitzarà les formes de finançament”, que aquests vulguin fer. També ha parlat dels beneficis per a les administracions públiques, per exemple amb la possibilitat d’emetre deute públic digital, o poder crear una moneda pròpia nacional (criptomònada).

Així mateix, Marc Magallón ha ressaltat que és una llei que aporta beneficis tant a un petit empresari, per exemple del món de la restauració que necessita liquiditat per millorar el seu negoci, com també per al sector públic, ja que facilita la gestió de la informació vers la ciutadania.

La Proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i ‘blockchain’, s’ha entrat a tràmit a finals de gener, conjuntament pels grups parlamentaris de la majoria (Liberals, Demòcrates i Ciutadans Compromesos), un cop rebudes les aportacions de tots els implicats i participants del sector, tenint-los en compte en el redactat.

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •