Les administracions hauran de garantir la transparència i l’accés a la informació

La Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública, un text legal entrat pels grups parlamentaris de la coalició (Liberals, Demòcrates i Ciutadans Compromesos),  ja és una realitat. El text s’ha aprovat aquest divendres amb els vots favorables dels grups de la majoria. Després d’anys de treball parlamentari i també amb l’objectiu d’alinear-se amb els estàndards internacionals, Andorra comptarà amb una llei que garantirà la transparència, l’accés a la informació pública i la publicitat activa de les administracions. 

A la vegada, el text legal fa un pas endavant en la lluita contra la corrupció, ja que obligarà a tots els càrrecs públics, també els alts càrrecs, a fer una declaració privada del seu patrimoni a l’inici i al final de la legislatura, per evitar qualsevol enriquiment il·lícit o corrupció durant aquest període. La declaració del patrimoni s’haurà de fer sota notari i serà privada, ja que fer-la pública suposaria un fre per a molts ciutadans que volen fer el pas d’aparcar durant un període la seva activitat laboral per dedicar-se a la política. En cas que hi hagués qualsevol sospita, s’haurà de posar en coneixement dels estaments judicials pertinents. També la ciutadania podrà fer aquesta denúncia.

El text aplica un marc legal del principi de transparència des d’un triple vessant: una obligació de publicitat per part de les institucions públiques, un reconeixement del dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania i obligació de fer la declaració de patrimoni privada per als càrrecs electes.

Marc Magallón defensa el text durant el debat al Consell General.

Pel que fa a l’obligació de publicitat, les administracions hauran de mantenir de forma actualitzada i pública informació sobre la relació dels llocs de treball i retribucions dels funcionaris i treballadors públics, la relació dels alts càrrecs, càrrecs directius i càrrecs de lliure designació, la relació dels béns immoblesi equipaments públics i la relació dels contractes licitats i adjudicats, entre d’altres.

Quant al dret d’accés a la informació, la ciutadania podrà sol·licitar i accedir a informació i documentació de l’Administració, sense necessitat d’un interès legítim. En aquest punt, la Proposició de llei també preveu la possibilitat de declarar certa informació com a reservada d’Estat: serà aquella la divulgació de la qual afecti la defensa i a la seguretat nacional, a les relacions internacionals i obligacions de confidencialitat i a la seguretat pública.

La Proposició de llei de transparència va ser entrada a tràmit per la coalició el desembre del 2019, però ja s’havia començat a gestar a l’anterior legislatura. El text final ha anat evolucionant fruit del treball en comissió, fet que permet afirmar que compta amb la implicació i titularitat de totes les ideologies representades en l’arc parlamentari, tot i que des de l’oposició no s’ha votat a favor d’alguns articles del text.