Judith Pallarés: “Treballarem perquè la Llei de la persona i de la família no sigui discriminatòria”

El Grup Parlamentari Liberal presentarà esmenes a la Proposició de llei qualificada de la persona i de la vida perquè no tingui un contingut discriminatori de gènere ni cap a la sexualitat de les persones. En aquest sentit, Judith Pallarés ha avançat que “presentarem esmenes per suprimir el llenguatge patriarcal, com també recomana el Consell Superior de la Justícia, i proposarem una nova figura jurídica anomenada casament civil, per evitar la discriminació de les parelles del mateix sexe que existeix actualment”.

La presidenta suplent de GPL va fer aquestes manifestacions durant la presa en consideració de la proposició de llei que va ser aprovada per tota la cambra. Tot i això, Pallarés va alertar que “aquest text arriba tard perquè estem al final de la legislatura, i és una llei molt important que requerirà ser esmenada amb atenció i cura”. També va advertir que el text corria el risc de quedar-se al calaix per l’important volum legislatiu que està assumint el Consell General “amb 30 textos legals a tràmit inclòs el Pressupost”.

Pel que fa a les propostes liberals per evitar que el redactat de la llei de la persona i de la vida sigui de caire discriminatori en destaquen dues. D’una banda, suprimir les diferències de denominació entre matrimoni civil i unió civil per evitar la discriminació per motius de sexualitat, ja que les parelles del mateix sexe només poden formalitzar-se en una unió civil. Per aquest motiu, des de Liberals es proposa la creació de la figura jurídica del casament civil que evitaria diferències entre qualsevol classe de parella. De l’altra, s’esmenarà el text per “eliminar el concepte pàtria de la pàtria potestat, deixant-lo només en potestat, per suprimir una referència directa al paper preponderant que tenia el progenitor sobre els fills” argumenta Pallarés seguint la recomanació del Consell Superior de la Justícia.

Pots veure totes les intervencions de Judith Pallarés al nostre canal de YouTube:

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •