Enllestida la Proposició de llei d’actius digitals

El Grup Parlamentari Liberal, conjuntament amb els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos, entrarà a tràmit les properes setmanes la Proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain. Prèviament a la seva entrada, els grups de la coalició han enviat aquest mateix dimecres la llei a tots els actors i sectors implicats en el contingut de la mateixa: Andorran Banking, l’Autoritat Financera Andorrana, la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, la Confederació Empresarial Andorrana, la Cambra de Comerç, l’Empresa Familiar Andorrana i l’associació AndBlockchain. Així mateix, també han fet arribar el text al Ministeri de Finances del Govern i als grups parlamentaris de l’oposició. L’objectiu és que, al llarg dels propers dies, puguin fer les aportacions i les valoracions que considerin escaients, amb la voluntat final d’enriquir el contingut definitiu de la proposició de llei.

La proposició de Llei regula l’exercici de les activitats principals i els partícips en la representació digital dels actius, determinant el sistema de registre i sol·licitud de llicència d’activitat. Alhora en determina també els requisits per a les emissions públiques i privades de tokenització d’actius als efectes del seu registre i comercialització de les diverses categories d’actius digitals. En regula també el règim jurídic de les plataformes de compravenda d’actius digitals i els serveis de custodi i altres activitats auxiliars que conformen l’ecosistema d’interoperabilitat dels actius digitals.

Aquesta nova reglamentació de l’activitat, possibilitarà a les empreses andorranes noves formes de finançament per impulsar els seus negocis, amb unes condicions atractives i amb la seguretat jurídica que necessita la seva implementació.

A tal fi es proposa la creació d’un mercat digital regulat, que s’anomenarà Andorra Digital Exchange (AndorraDEX), en el que es podran gestionar i negociar els actius digitals, els anomenats ‘tokens’. La proposició de llei també permet que les administracions públiques participin d’aquest ecosistema i puguin ser emissors de deute públic mitjançant aquesta plataforma digital.

Les noves possibilitats de finançament que permetrà aquesta llei i les activitats dels partícips en el nou entorn digital quedaran totalment regulades, controlades i supervisades per un organisme nacional. Així mateix, les operacions estaran xifrades mitjançant la tecnologia blockchain i de llibre registre distribuït, tecnologia amb un potencial d’innovació exponencial i d’eficiència tant als sectors privats com públics de l’economia, que posicionaran al Principat d’Andorra com a centre digital del nou paradigma que suposa la tecnologia blockchain i de llibre registre distribuït entre diferents organitzacions.

En clau nacional, l’exercici de les activitats que es regulen a la llei així com el mateix Andorra Digital Exchange oferiran unes condicions molt competitives per alinear-se amb l’objectiu de convertir el país com a pol d’atracció i de captació d’inversió estrangera, talent qualificat i diversificació de l’economia.

El Projecte de llei d’actius digitals s’estructura en tretze capítols, té 36 articles, tres disposicions addicionals, tres transitòries i quatre disposicions finals. S’engloba dins l’Horitzó 23, el pla d’acció post-COVID que el Govern i els grups parlamentaris que li donen suport han dissenyat, amb els projectes prioritaris per a aquesta legislatura.

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •