Liberals a favor que CTRASA sigui 100% propietat de FEDA

El Grup Parlamentari Liberal ha donat suport, en la sessió de Consell General d’aquest dijous, al Projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra (CTRASA) com a element de gestió directa que ha estat aprovat per assentiment. El text permetrà que CTRASA canviï de règim jurídic: passarà de ser societat anònima de capital andorrà a instrument de gestió directa del Govern, amb FEDA com a propietària del 100% de les seves accions. El canvi de model s’alinea amb les recomanacions del Tribunal de Comptes i, a la vegada, permetrà millorar l’eficiència del centre, augmentar la revalorització energètica de residus i reforçar els objectius d’Andorra en matèria d’economia circular.

Des dels tres grups de la majoria (Liberals, Demòcrates i CC), han manifestat que la modificació dels estatuts de CTRASA era una necessitat, ja que no hi ha inversió privada i, per tant, no tenia sentit continuar amb el règim de concessió actual. D’aquesta manera FEDA serà qui n’assumirà la gestió, fet que dotarà el centre d’una major eficiència i garantirà l’estratègia per adaptar CTRASA a les necessitats de transició energètica.

De fet, el nou pla d’acció del centre preveu incrementar la producció d’energia derivada del tractament de residus fins a un 30%, així com incrementar l’energia derivada de la xarxa de calor. Tot plegat, aportarà al centre una major rendibilitat, una major seguretat i una plena adaptació de la planta als objectius d’economia circular: augment del reciclatge, reducció de la generació de residus i revalorització de l’energia. 

Modificació a les taxes del tabac

Un altre punt de l’ordre del dia de la sessió ordinària ha estat l’aprovació, també de manera unànime, del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, de la Llei d’impostos especials, de la Llei de control de les mercaderies sensibles i de la Llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac

Les modificacions responen al compromís de país amb el Conveni marc de l’OMS per al control del tabac -al qual Andorra hi està adherit des de principis del 2020-, que té com a objectiu protegir el dret a la salut de les persones; així com a harmonitzar el país amb les darreres actualitzacions de les normatives europees sobre la matèria. Molt especialment, el projecte de llei permetrà regular productes actualment en auge com són els destinats a ser inhalats sense combustió. A aquests se’ls aplicarà el tipus de gravamen escaient amb relació a les taxes sobre el consum i l’impost especial sobre el tabac.

Finalment, el darrer punt de l’ordre del dia ha estat l’aprovació del Projecte de llei de modificació de la Llei de declaració del dia de la Constitució, per habilitar l’opció que els estudiants del país puguin realitzar exàmens oficials el 14 de març, malgrat ser considerat per llei dia festiu de compliment obligatori.