El Consell General prohibeix la publicitat de la prostitució

El Consell General ha votat avui per unanimitat la proposició de llei de modificació del Codi Penal. Una iniciativa dels grups parlamentaris de la majoria -Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos- per castigar la publicitat sobre prostitució als mitjans de comunicació del país. Concretament, la proposició de llei aprovada inclou com a delicte aquesta tipologia de publicitat i en fa responsables el director de la publicació o programa on es difongui, amb multes que poden arribar a ser de 30.000 euros.

El treball en comissió ha permès endurir les sancions econòmiques cap als culpables de promoure o afavorir la prostitució, amb 30.000 euros o amb el triple del benefici obtingut si aquest és superior. S’ha considerat que limitar l’import de la multa a 30.000 euros en ocasions pot representar una minsa sanció amb relació al benefici econòmic obtingut, sobretot en el cas de xarxes o grups organitzats.

Durant la sessió plenària també s’ha anunciat que s’està treballant en l’elaboració d’una proposició de llei per tal que totes les víctimes de violència de gènere puguin ser indemnitzades. Això permetrà aixecar la reserva a l’article 30.2 del Conveni d’Istambul sobre la prevenció i lluita contra la violència envers les dones. D’aquesta manera, i en cas que la víctima no pugui ser indemnitzada pel seu agressor, l’Estat en serà subsidiari. A més, aquesta garantia d’indemnització es farà extensiva no només a les dones sinó també a altres col·lectius, com els LGTBIQ+. Aquesta proposició de llei es treballarà conjuntament amb tots els grups parlamentaris del Consell General.

En aquest sentit, la consellera liberal Eva López, s’ha mostrat “optimista” per les iniciatives legislatives que s’estan tirant endavant des del Consell General i que “permetran afavorir els drets de les dones”. També ha remarcat que es continua treballant per donar compliment al Conveni d’Istambul “tipificant clarament la violència de gènere, que és aquella que rep la dona pel fet de ser dona”.

També en la sessió del Consell General d’aquesta tarda s’ha aprovat per unanimitat el Projecte de llei per modificar la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà. L’objectiu és flexibilitzar les condicions per contractar personal docent i evitar així llargs períodes d’absència d’aquests amb els seus alumnes. D’aquesta manera es garanteix un millor acompanyament presencial a les aules i que puguin seguir desenvolupant les seves competències. La Covid-19 ha incrementat la necessitat d’aquesta modificació.

Finalment, i amb l’excepció de Terceravia, la Cambra ha votat a favor de la declaració d’utilitat pública dels terrenys de la CG2, entre la Trava i les Bordes de l’Aldosa, per poder eixamplar la via. “El tram té les dimensions d’una carretera dels anys 70, no s’adequa als requisits de seguretat actuals”, ha manifestat el conseller Liberal Marc Magallón.

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •