La coalició entrarà a tràmit una proposició de llei per garantir el vot a les persones amb discapacitat

Els grups parlamentaris de la majoria (Liberals, Demòcrates i Ciutadans Compromesos)  entraran els propers dies una Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. Aquesta iniciativa respon al comportament esgrimit  pel grup de Terceravia aquest dijous al matí al Consell General, que ha impossibilitat l’aprovació de la modificació d’aquest text impulsat pel Grup Socialdemòcrata. El sentit de vot de Terceravia afecta directament el dret a vot de les persones amb discapacitat, universal i inqüestionable.  

De fet, tal com han exposat els presidents dels grups Liberals i Demòcrates, Ferran Costa i Carles  Enseñat, en acabar la votació i veient els resultats, el grup de Terceravia ha votat en contra de les seves pròpies esmenes treballades en comissió, que s’havien acceptat i transaccionat. Amb la seva acció, el grup liderat per Josep Pintat continuarà permetent que una persona amb discapacitat pugui ser inhabilitada per exercir el seu  dret a vot. A més, han fet caure tot de millores per fer una llei més participativa i inclusiva.

Les millores que no prosperaran són l’ajuda per al desplaçament de les persones amb problemes de mobilitat fins als col·legis, que les persones amb discapacitat puguin sol·licitar que una persona de la seva elecció els presti assistència per votar. Així com que aquest col·lectiu pugui rebre tota la  informació necessària perquè puguin exercir el vot, per exemple amb paperetes en braille, suport sonor o electrònic, cabines degudament il·luminades i accessibles, així  com els suports perquè puguin participar en les meses.

Ferran Costa, al seu escó, moments abans de la seva intervenció

La proposició de llei que entrarà la majoria els propers dies també inclou altres modificacions que l’actitud de Terceravia ha tombat, com és facilitar l’accés al vot per  correu, allargant a deu dies el termini per sol·licitar-lo i ampliant les persones que el  poden sol·licitar (com és el cas dels esportistes que durant les eleccions estan disputant una competició a l’estranger). El grup de Pintat també ha impedit que les meses electorals siguin més participatives, amb la inclusió voluntària de dos ciutadans a cadascuna. 

Per tal de garantir l’aprovació d’aquesta proposició de llei i reduir al màxim els terminis parlamentaris, els grups de la majoria han proposat als socialdemòcrates entrar-la conjuntament.  

Cal recordar que aquesta llei té rang de doblement qualificada, per la qual cosa necessita majoria absoluta a la circumscripció nacional, i també majoria absoluta a la  circumscripció parroquial. Fet que només s’assegura amb l’acord entre majoria i el PS.  

Informe del Raonador  

Prèviament a aquest punt de la sessió ordinària del Consell General d’aquest dijous, s’ha votat l’Informe anual del Raonador del Ciutadà del 2019. Des de la majoria s’ha destacat que aquest informe “mostra sintèticament allò que batega en el si de la nostra societat, a l’efecte que puguem donar hi respostes”. En aquest sentit, la problemàtica de l’habitatge segueix copsant les  principals preocupacions de la ciutadania. Per donar resposta a aquesta problemàtica, des de la coalició s’ha entrat a tràmit la llei de l’Institut Nacional de  l’Habitatge que té com a objectiu desenvolupar polítiques que facilitin l’accés a l’habitatge.

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •