Acord unànime per garantir la sostenibilitat de les pensions

La Proposta d’acord per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació, impulsada pels grups de la majoria (Liberals, Demòcrates i Ciutadans Compromesos), ha estat aprovada per assentiment, aquest dijous al Consell General. El text definitiu manté l’estructura i l’essència de la proposta inicial, a la qual s’hi han sumat aportacions dels grups de l’oposició després d’una setmana de negociacions.

En aquest sentit, el president suplent del Grup Parlamentari Liberal, Marc Magallón, ha agraït a tots els consellers presents en aquesta negociació la feina feta i la voluntat d’acceptar canvis als textos inicials”. Magallón ha assegurat que “és així com els liberals entenem la política: seure, dialogar, negociar, pactar… Per assolir acords que permetin tirar endavant el país”. Precisament, ha emplaçat a les forces polítiques a que “la voluntat d’arribar acords continuï els pròxims mesos, durant el treball de la comissió”, ja que, ha subratllat, “caldrà mostrar la unitat de les forces polítiques en el compromís d’assegurar les pensions”.

El contingut final de la proposta d’acord contempla la creació d’una comissió d’estudi formada per conselleres i consellers generals de totes les forces polítiques, membres de Govern, els presidents del Consell d’Administració de la CASS i de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació, membres del Consell Econòmic i Social, el president de la Federació de la Gent Gran d’Andorra i un representant de les associacions de les persones amb diversitat funcional. A més, la comissió especial podrà convocar els especialistes i tècnics que consideri convenients per desenvolupar la seva tasca.

Els treballs d’aquesta comissió parlamentària serviran per elaborar un dictamen que haurà d’estar enllestit abans de l’1 d’octubre d’enguany (ampliar els terminis ha estat un dels canvis introduïts al text inicial). Un cop acabada la feina en comissió es constituirà el pacte d’estat, amb els mateixos participants que la comissió d’estudi, per deliberar sobre les mesures que cal implementar en el sistema públic de les pensions de jubilació. Els treballs d’aquesta segona fase no s’haurien d’allargar més enllà de l’1 de desembre d’aquest any, data en la qual hauria d’estar finalitzat l’informe amb les actuacions concretes d’ordre normatiu i d’acció administrativa que s’han de prendre per garantir la sostenibilitat de les pensions.

Canvis legals per captar nous projectes capdavanters al món

En acabar el punt sobre el pacte d’Estat per a la sostenibilitat de les pensions (que havia quedat pendent de la sessió ordinària de dijous passat), ha tingut lloc una segona sessió amb un únic punt a l’ordre del dia, el Projecte de llei de modificació del Codi de l’Administració i de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LOGTU). S’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris del Consell General.

Els dos textos legals estaven pensats per un model de creixement de país de fa 30 i 20 anys respectivament (les lleis són del 1989 i del 2000). Per aquest motiu, era indispensable actualitzar i adaptar els dos textos.

Les modificacions amplien, per una banda, el règim dels contractes de cessió de béns patrimonials contemplats al Codi de l’Administració. També retoquen el procediment per a l’explotació d’aquests béns, afegint l’opció que puguin ser objecte d’una adjudicació directa “en supòsits concrets i degudament justificats”. Finalment, pel que fa als canvis a la LOGTU, “s’amplien les casuístiques dels projectes d’interès nacional, incloent-hi els de recerca, desenvolupament i innovació”.

L’actualització d’aquestes dues lleis obre la porta a nous projectes que ens posicionaran al món, aportaran riquesa i valor afegit. El primer d’ells serà el Centre de recerca, investigació, desenvolupament i innovació que la farmacèutica catalana Grífols ubicarà als terrenys de Prat de la Farga d’Ordino. Serà un centre referent, que permetrà avançar en el coneixement del sistema immunitari, investigar i desenvolupar noves teràpies immunològiques per millorar la qualitat de vida de totes aquelles persones que pateixen malalties autoimmunes.

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •