CORONAVIRUS | Rebaixa salarial del Govern, dels càrrecs electes i de lliure designació

Foto:SFGA/CEsteve

El Govern ha presentat, aquest divendres, els detalls del Projecte de llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques, que ha entrat a tràmit parlamentari aquest dissabte.

El Projecte de llei estableix una rebaixa de com a mínim el 10% i de com a màxim el 20% sobre les retribucions del Cap de Govern, Ministres, secretaris d’Estat, secretària general del Govern, cap de Gabinet del Cap de Govern, cap de protocol i ambaixadors. En aquest sentit, l’Executiu ja ha decidit reduir la retribució del cap de Govern en un 20% i en un 15% la dels ministres, secretaris d’Estat, secretària general del Govern, cap de Gabinet del cap de Govern, cap de protocol i ambaixadors. En el cas dels ambaixadors no residents la rebaixa és del 10%.

En paral·lel, el mateix text preveu una reducció salarial de tots els càrrecs de lliure designació, assessors i personal de relació especial que treballin en les administracions públiques o entitats sota la direcció del Govern, parapúbliques i en la resta d’organismes públiques participats majoritàriament per l’Executiu. Concretament, es fixa una reducció del 10% sobre la totalitat de les retribucions mensuals brutes iguals o superiors a 4.000 euros; del 15% en salaris iguals o superiors a 5.000 euros; i del 20% sobre les retribucions iguals o superiors a 6.000 euros.

L’àmbit temporal de les mesures de reducció salarial esmentades afecten als mesos de juny al desembre del 2020, inclosa la paga extraordinària del desembre en cas que n’hi hagi.

El text determina que el Consell General, els Comuns, el Tribunal Constitucional i el Consell Superior de la Justícia, en l’exercici de la seva autonomia financera o pressupostària, poden adoptar mesures de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació que en formen part, i plans de racionalització econòmica i d’ordenació de recursos humans, en termes equivalents als que preveu aquest Projecte de llei.

La ministra Judith Pallarés durant la roda de premsa | SFGA/CEsteve
Plans de racionalització econòmica i de recursos humans de les administracions públiques

La ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, ha apuntat que el mateix Projecte de llei encomana al Govern i a les entitats que en depenen, així com a les parapúbliques o organismes públics participats majoritàriament pel Govern, que han d’elaborar plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels recursos humans. Els plans han de suposar una racionalització de les partides pressupostàries de funcionament i de personal del 2020 i 2021, prioritzant la reubicació i la redistribució del personal.

En aquesta línia, respectant l’autonomia de gestió i les competències de cada entitat, es proposen alguns criteris que es poden aplicar, com per exemple la modificació de les estructures organitzatives; mesures de mobilitat, l’establiment de programes de formació i capacitació; o la suspensió d’incorporacions procedents d’excedències voluntàries.

D’aquesta manera, amb la finalitat d’optimitzar els recursos, aquest Projecte de llei impulsa uns models més eficients en la gestió de les estructures públiques mitjançant la transició cap a la digitalització de l’Administració. Un canvi que agilitzarà el servei al ciutadà i està en coherència amb la protecció del medi ambient.

Comparteix
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •