Liberals pregunta a Govern si la UE exigeix la prestació per desocupació en l’Acord d’Associació

El Grup Parlamentari Liberal preguntarà en la pròxima sessió de control a Govern, prevista pel 8 de novembre, sobre els requisits de la Unió Europea per l’assoliment de l’Acord d’Associació.

En concret, la pregunta registrada pel president del GPL, Jordi Gallardo, demana a Govern “si la Unió Europea ha comunicat al Govern d’Andorra que la creació d’una prestació per desocupació és un requisit per l’assoliment de l’Acord d’Associació”.

La demanda del Grup Liberal ve motivada per les contradiccions entre el que ha explicat el ministre Josep Borrell afirmant que “la consecució de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea suposarà l’obligació per Andorra d’implantar una prestació per desocupació per aquells ciutadans no nacionals i membres de la UE que abandonin el país”, i el fet que Govern “ha reiterat que la Unió Europea no ha exigit fins a la data la creació d’una prestació per desocupació”.

Jordi Gallardo ha explicat que “estem sorpresos perquè és la declaració no d’un Estat qualsevol de la Unió Europea sinó d’un dels socis que ens ha d’ajudar a fer que Andorra pugui assolir un bon Acord d’Associació” i ha afegit que “les explicacions del Ministeri d’Exteriors no han estat prou aclaridores i per això hem entrat aquesta pregunta”. A més, el president liberal ha indicat que “ens consta que hi ha Estats tercers amb acords d’associació amb la Unió Europea que no tenen requisits d’aquest tipus”. Per últim, Gallardo també ha subratllat que “aquest tema no es pot tractar com un element electoralista o, fins i tot, com un element de por per intentar bloquejar amb rèdits electorals aquest procés i que cal que Govern ho aclareixi”.

Pots consultar el text íntegre de la pregunta a continuació:

Casa de la Vall, 4 d’octubre de 2018

 

A la sindicatura

El sotasignat, M.I. Jordi Gallardo Fernàndez, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposa el capítol IV del reglament del Consell General, formulo la següent pregunta, perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el Ple del Consell General.

 

Pregunta relativa a l’Acord d’Associació amb la Unió Europea

 

Motivació:

Vist que durant la visita a Andorra del 3 d’octubre per part del responsable de la política exterior del Govern d’Espanya, el ministre espanyol va afirmar que la consecució de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea suposarà l’obligació per Andorra d’implantar una prestació per desocupació per aquells ciutadans no nacionals i membres de la UE que abandonin el país,

Vist que el Govern d’Andorra ha reiterat que la Unió Europea no ha exigit fins a la data la creació d’una prestació per desocupació per als ciutadans no nacionals i membres de la UE que retornen al seu país d’origen ,

Atès la confusió generada per la contradicció de les informacions manifestades,

Es demanda,

Pot informar el Govern si la Unió Europea ha comunicat al Govern d’Andorra que la creació d’una prestació per desocupació és un requisit per a l’assoliment de l’Acord d’Associació?

 

Jordi Gallardo Fernàndez