Els Liberals als comuns

Jordi Troguet i Ribes

Maribel Lafoz i Jodar

Sandra Tudó i Montanya

Eva Choy i Guiu

Víctor Pintos i Morell

Higini Martinez-Illescas i Bermejo