Els Liberals al Govern

Liberals d’Andorra està present al Govern amb tres ministres.

Els ministres liberals són:

Jordi Gallardo Fernàndez

Judith Pallarés Cortés

Víctor Filloy Franco