Els Liberals al Consell

Liberals d’Andorra està present al Consell General amb tres consellers generals que formen el Grup Parlamentari Liberal. Diàriament, aquests consellers generals fan el seguiment de les accions de Govern, treballen en les lleis del país i participen en les comissions legislatives i en els organismes internacionals on Andorra està representada.

Els consellers generals del Grup Parlamentari Liberal són:

Jordi Gallardo i Fernàndez

Ferran Costa i Marimon

Judith Pallarés i Cortés