Els Joves Liberals d’Andorra

La secció jove del partit s’organitza de forma independent dins el Congrés. Tot afiliat menor de 35 anys pot formar part de la seva estructura. Gaudeixen del suport econòmic del partit per a l’organització d’actes i esdeveniments propis i s’ocupen de gestionar la seva afiliació a organismes internacionals com ara la LYMEC i la IFLRY.