Publicacions del blog

07 febrer
0

Liberals d’Andorra demana a la fiscalia que actuï d’ofici en el cas de les adjudicacions directes a familiars del cap de Govern

Ahir, dia 6 de febrer del 2018, es va reunir l’òrgan executiu de Liberals d’Andorra (Ld’A) i a la vista de les preocupants informacions aparegudes a la premsa, referents a les adjudicacions directes de contractes entre el Govern i familiars directes del Cap de Govern sense passar pels preceptius concursos públics i, per tant, aparentment no respectant la legalitat vigent quant a contractacions públiques, així com menystenint els drets de tots els andorrans, recollits a la Constitució, es va prendre l’acord unànime pel qual es demana al Fiscal General de l’Estat, segons allò que estableix l’article 93 de la Constitució i de la Llei del Ministeri Fiscal del 12 de desembre del 1996, la seva participació activa en aquest afer per garantir la integritat dels interessos de l’Estat i per esbrinar, amb total transparència, l’actuació del Govern i del seu màxim responsable, en aquest preocupant afer.

Per salvaguardar el correcte, impecable i independent funcionament de les institucions andorranes, Liberals d’Andorra demana al fiscal que actuï d’ofici i en el més breu termini possible, per conèixer si efectivament el Govern i el cap de Govern han vulnerat la Llei.

Com no pot ser d’altra forma, en cas de no produir-se aquesta acció d’ofici per part de la fiscalia, Liberals d’Andorra considerarà la posada en marxa de les accions que cregui necessàries per a obtenir l’aclariment d’aquestes preocupants pràctiques documentades i les eventuals responsabilitats que se’n poguessin derivar, tant del cap de Govern com del mateix Govern d’Andorra.

Executiva de Liberals d’Andorra

Andorra la Vella, 7 de febrer del 2018

0 comments

Rules of the Blog

Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.