Publicacions del blog

15 maig
0

Carles Naudi pregunta al Govern per l’excessiu endeutament d’Andorra Turisme

L’informe de fiscalització de la Intervenció General sobre els comptes d’Andorra Turisme SAU de l’exercici 2015 alerta sobre un excés d’endeutament de 530.283,55 euros, incomplint l’anomenada Llei de la Regla d’Or i també la llei amb la qual es va crear la societat Andorra Turisme. En aquest sentit, Carles Naudi d’Areny-Plandolit ha entrat una pregunta escrita al Govern perquè expliqui “Quines mesures correctores prendrà Govern” per evitar que aquest fet es torni a repetir.

El conseller general del Grup Liberal exposa que l’informe de fiscalització fet per la Intervenció General “ens dona la raó al que vam denunciar en el debat del Pressupost”. Llavors el Grup Parlamentari Liberal va retreure al Govern que les empreses públiques i parapúbliques també havien de complir amb la Llei de la Regla d’Or i no excedir el 50% d’endeutament sobre fons propis, tal com recull l’article 12.5 de la citada llei. En aquest cas, Andorra Turisme SAU, com recull l’informe de la Intervenció General, no compleix amb aquest requisit al superar el 50% d’endeutament sobre recursos propis.

Així mateix, Carles Naudi d’Areny-Plandolit denuncia que Andorra Turisme tampoc compleix la llei que va suposar la seva creació. D’acord amb la Llei 13/2007, la societat no pot concertar crèdits que superin el 35% dels ingressos  per operacions corrents de l’exercici anterior. Els comptes del 2015 tampoc compleixen amb aquest criteri, ja que Andorra Turisme concerta crèdits que excedeixen en més de 530.000 euros el màxim que li permet llei.

Davant dels incompliments que queden recollits en l’informe de fiscalització dels comptes de l’exercici 2015, el conseller general del Grup Liberal lamenta “la situació actual i que els comptes d’Andorra Turisme no s’ajustin a la llei” i emplaça al Govern “que expliqui quines mesures correctores prendrà per evitar que la situació es repeteixi”.

0 comments

Rules of the Blog

Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.