Publicacions del blog

03 desembre
0

Carles Naudi demana més informació sobre les oportunitats d’inversió d’Andorra Telecom

El conseller general del Grup Parlamentari Liberal, Carles Naudi, vol conèixer de prop “les oportunitats comercials i d’inversió en les quals està treballant Andorra Telecom”, segons s’explica al pressupost 2018 de l’empresa pública.

Carles Naudi sol·licita que se li facin arribar “una relació de totes les inversions descartades fins al d’avui, juntament amb aquella informació de caràcter econòmic que es va estudiar per la presa de la decisió”. També reclama “una relació de totes les inversions en via d’estudi, especificant la informació econòmica de l’operació, el sector i el mercat on opera” l’empresa o empreses on Andorra Telecom tingui la intenció d’invertir.

Demanda per conèixer els resultats econòmics del servei ‘Som Cloud’

En una altra demanda d’informació i “amb la vocació d’entendre millor les partides del pressupost d’Andorra Telecom per l’any 2018”, Carles Naudi sol·licita el compte de resultats complet del servei ‘Som Cloud’ (el servei d’emmagatzematge de dades al núvol d’Andorra Telecom). En concret, es demanen totes les despeses directes i indirectes d’aquest servei. També, una relació de les tarifes i prestacions que ofereix juntament amb un comparatiu amb els mateixos serveis i preus d’empreses de la competència.

0 comments

Rules of the Blog

Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.